A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong diễn tập

 

QPTĐ-Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, được cấp trên đánh giá cao.

Diễn tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã quyết nghị các chủ trương, biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng-an ninh.

Quán triệt và thực hiện đường lối quân sự của Đảng, nhất là quan điểm về phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh và thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Thường Tín về việc chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong cả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; góp phần củng cố vững chắc quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Duyên Thái cho biết: Để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, Ban CHQS xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập, nhất là thành lập Ban Tổ chức, Tổ bảo đảm, kiện toàn khung diễn tập... Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cuộc diễn tập.   

Với đề mục “Chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung,  chương trình theo kế hoạch. Các lực lượng tham gia diễn tập xác định tốt nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong vận hành cơ chế xử lý tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các hội nghị trong vận hành cơ chế bảo đảm đúng quy định, quy trình, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Các vai tập trên cương vị, chức trách của mình đã bám sát với thực tiễn địa phương qua từng giai đoạn, tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận sôi nổi, có chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Duyên Thái cho biết: “Thông qua cuộc diễn tập nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X; Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp  ủy Đảng, quản lý Nhà nước về quốc phòng-an ninh của chính quyền địa phương; vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong việc xử lý các tình huống. Đồng thời, đây cũng là dịp các ban, ngành, đoàn thể kịp thời điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch  chiến đấu phòng thủ của ngành mình cho phù hợp, kết hợp xây dựng phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể thấy, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Duyên Thái đã cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; đánh giá đúng trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong hoạt động chiến đấu phòng thủ; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trần Đức-Phạm Luân
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ